Nhiệm vụ - Chức năng


   Trung tâm HTPTGDHN Thiên Thần có nhiệm vụ:
- Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; 
- Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng.
- Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp.
- Cung cấp nội dung , thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật , mức độ khuyết tật.
- Tổ chức hoạt động của trung tâm thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.


                                                                                   


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2015 
Giám đốc trung tâm

Th.s BÙI THỊ HƯƠNGTRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP THIÊN THẦN

Địa chỉ: 416/65 Dương Quảng Hàm, Phường 05, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 
Email: trungtamthienthan@gmail.com 
Điện thoại: 02839840320 - 0982780108 
Website: thienthan.edu.vn