Về trung tâm thiên thần

366928

Người theo dõi

628836

Người thích

02

Trung tâm can thiệp

“Hãy yêu trẻ bằng cách dạy cho trẻ biết hòa nhập vào cuộc sống muôn màu”

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TRUNG TÂM THIÊN THẦN

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần được thành lập tháng 7- 2013 với tên gọi Trung tâm tư vấn và giáo dục trẻ em Thiên Thần. Tháng 6- 2015 UBND Tp.Hồ Chí Minh có quyết định cho phép thành lập Trung tâm HTPTGDHN Thiên Thần. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của nhà nước. Kinh phí và nguồn hoạt động của trung tâm đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trung tâm HTPTGDHN Thiên Thần chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.
Số 416/65, đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bùi Hương

Bùi Hương

Giám đốc trung tâm

Thạc sĩ Tâm lý học

Lã Anh Kiên

Lã Anh Kiên

Giám đốc điều hành

Trung tâm Thiên Thần