0982 780 108

Danh mục lưu trữ: Chuyên mục

Tổ chức hoạt động

Khi đến với Trung tâm Thiên Thần, trẻ sẽ được các chuyên viên tâm lý khám và làm test, như test Vineland (thang lượng giá hành vi thích nghi với xã hội) , IQ (nếu phụ huynh có yêu cầu), Wisc III – IV, chẩn đoán Rối loạn tự kỷ theo DSM -IV- TR(2000), chẩn […]

Cơ cấu tổ chức hoạt động

 Trung tâm HTPTGDHN Thiên Thần hiện có 30 Chuyên viên, giáo viên, từ năm 2013 đến 2019 Trung tâm đã tiếp nhận gần 600 hồ sơ các trẻ có độ tuổi từ 2- 10 tuổi mắc các chứng : Tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển trí tuệ, tăng động giảm chú ý, trẻ có […]

Chức năng và nhiệm vụ của trung tâm

– Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; – Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng. – Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp. – Cung cấp nội dung […]