0982 780 108

Chức năng và nhiệm vụ của trung tâm

– Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;

– Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng.

– Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp.

– Cung cấp nội dung , thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật , mức độ khuyết tật.

– Tổ chức hoạt động của trung tâm thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *